info@kel1arch.com 05138335449

طراحی فضای باز

899

طراحی فضای باز

این پروژه فضا سازی و اجرای آن در حیاط یک ساختمان مسکونی است. پروژه شامل طراحی و اجرای یک گلخانه، تراسی بزرگ و آبنمایی زیبا است. 

آخرین نمونه کارها

طراحی یک مجتمع اداری تجاری

نمایش پروژه

طرح بازسازی بخش هایی از آپارتمان مسکونی

نمایش پروژه

تغییر کاربری ساختمان مسکونی به مطب دندانپزشکی

نمایش پروژه

بازسازی دفتر مرکزی شرکت

نمایش پروژه

طراحی بازسازی یک واحد سوئیت مسکونی

نمایش پروژه